Huyện Nga Sơn

Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
Quầy Thuốc Hải Minh – CN Dược Nga Sơn 0904880622 Thanh Hóa Nga sơn Tk Hưng Long, TT Nga Sơn, Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa
Công ty cổ phần Hưng Thịnh chị Hải 0945900986 Thanh Hóa Nga sơn 207 Tiểu khu Hưng Long thị trấn Nga Sơn/THANH HÓA
Quầy Thuốc sô 43 Hải Minh  0973966705  Thanh Hóa Nga Sơn Xóm 4 Nga Mỹ, Nga Sơn,  Thanh Hóa
Nhà thuốc Nhạ Kết 0948213040 Thanh Hóa Nga Sơn số nhà 211 Tiểu Khu Hưng Long , Nga Sơn, Thanh Hóa