Huyện Nậm Nhùn

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Quầy thuốc Nhinh Điệp LC 0962087981 Lai Châu Nậm Nhùn bản Noong Kiêng, thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu