Huyện Na Rì

TÊN NHÀ THUỐC SĐT TỈNH Quận/Huyện ĐỊA CHỈ
Quầy Thuốc Thanh Mai 0395553983 Bắc Kạn Na Rì Tổ nhân dân Bản Bia, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn