Huyện Mường La

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Quầy thuốc số 19 chị vui (0965597686) 0367 556 386 Sơn La Mường La tiểu khu 2,TT Ít Ong -Mường La/SƠN LA