Huyện Mai Sơn

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Sơn La
Mai Sơn
Nhà Thuốc Bệnh Viện MAI SƠN – chị Trần Thị Hậu Tiểu Khu 17, TT Hát Lót , Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La( 1 quầy trong cổng viện, 1 trước cổng bệnh viện) 0976537686
 2  Sơn La
Mai Sơn
Quầy Thuốc sô 30  Tiểu khu Tiền Phong ,Hát Lót,Mai Sơn/SƠN LA  0976940770
3  Sơn La
Mai Sơn
 Hiệu thuốc Thùy Linh  Tiểu Khu 5 TT Hát Lót ,Mai Sơn/SƠN LA  0978977282
4  Sơn La
Mai Sơn
 Hiệu thuốc Thùy Linh  Tiểu Khu 19 TT Hát Lót ,Mai Sơn/SƠN LA  0978977282