Huyện Mai Châu

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Hòa Bình
Mai Châu
Quầy Thuốc Nguyễn Thị Tám TK4, TT Mai Châu 0344 549 476