Huyện Lương Sơn

Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
Ngô Thị Thuỷ – Quầy thuốc số 9 0379521359 Hòa Bình Lương Sơn Chợ Mới – thị trấn Lương Sơn – Lương Sơn – tỉnh Hoà Bình
Quầy thuốc Trung Tâm huyện Lương sơn 0379521359 Hòa Bình Lương Sơn Quầy thuốc số 1- Số nhà 3, TK 12 , Thị trấn Lương Lơn, Hòa Bình