Huyện Lục Nam

STT Tên NT SĐT Tỉnh Huyện Địa chỉ
1 Quầy thuốc Thu Đại BG – Chị Thu 0912718836 Bắc Giang Lục Nam Lầm, Xã Trường Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang
2 Quầy thuốc Số 209 chị Lên 0969754066  Bắc Giang Lục Nam Cổng BV Lục Nam, TT Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang
3 Quầy thuốc số 39 Nguyễn Thị Nga 0813192340  Bắc Giang Lục Nam Ngã 3 trằm Tiên Hưng – Lục Nam – Bắc Giang
4 Quầy Trung Tâm Bagipham số 3 0963912848  Bắc Giang Lục Nam Thị Trần Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, TP Bắc Giang
5 Quầy thuốc số 287 , Dược sĩ Trần Đình Hiển 0982513009  Bắc Giang Lục Nam Số 255 phố Bình Minh, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang
6 Quầy thuốc số 229 ,Dược sĩ Hà Thị Thời 0983128269  Bắc Giang Lục Nam Chợ Tam Dị , Xã Tam Dị, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang
7 Quầy thuốc số 108 0976422072  Bắc Giang Lục Nam Số nhà 69 , Phố Thanh Xuân, Thị Trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang
8 Quầy thuốc 203 0987007829  Bắc Giang Lục Nam Ngã Ba Chằm, TT Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang
9 Quầy thuốc Toàn Tâm 0326586268  Bắc Giang Lục Nam Chợ Chàng, Lục Nam, Bắc Giang
10 Quầy thuốc Dũng Ban 0966752568  Bắc Giang Lục Nam Chợ Lịch Sơn, Xã Cẩm Lý, Lục Nam, Bắc Giang
11 Quầy thuốc Nhuần Ngọc 0346185223  Bắc Giang Lục Nam 230 Thanh Xuân, Lục Nam, Bắc Giang
12  Quầy thuốc Bảo Tín 0985147049  Bắc Giang Lục Nam Chờ Đồi Ngô, Thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang