Huyện Kim Bôi

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Hòa Bình
Kim Bôi
Quầy Thuốc Số 05_Nguyễn Thị Hiền Khu Đồng Tiến, Thị Trấn Bo, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình 0975582111
 2  Hòa Bình
Kim Bôi
 Quầy thuốc số 6 Ds Nguyễn Thị Huế Quaầy thuốc số 6 khu Đông Tiến thị trấn Bo huyện Kim Bôi/HÒA BINH  0989 566 755