Huyện Kiến Thụy

Tên NT SĐT Tỉnh Huyện Địa chỉ
Quầy Thuốc Anh Tú HP 906002588 Hải Phòng Kiến Thụy Thôn Kính Trực- Tân Phong- Kiến Thụy- Hải Phòng
Hiệu thuốc Hà Trinh- Chị Hà 983655546 Hải Phòng Kiến Thụy Cẩm Hoàn, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng
Hiệu thuốc Nguyễn Bảo Hân 2253881528 Hải Phòng Kiến Thụy chợ Mõ, Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng
Hiệu thuốc Kiến Thuỵ Quầy 63 chị Hiền 964543586 Hải Phòng Kiến Thụy 63 Thọ Xuân,Núi Đối, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng
Quầy thuốc cô bộc , Dược sĩ Đào Thị Bộc 02253812419/ zalo 0983958600 Hải Phòng Kiến Thụy 69 Thọ Xuân, Thị trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng
Quầy thuốc Huyền Túc, Chị Huyền 0387 271 298 Hải Phòng Kiến Thụy Đội 5 Thôn Kim Sơn, Xã Tân Trào, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng
Quầy thuốc Thu Thủy, Chị Thủy 0979 628 578 Hải Phòng Kiến Thụy Thôn Đoan Xá, Xã Đoàn Xá, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng