Huyện Kiến An

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Hải Phòng
Kiến An
Nhà Thuốc Hoàn Hảo 194 trần thành ngọ, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, TP Hải Phòng 0912063486
2 Hải Phòng
Kiến An
Nhà Thuốc Hà Linh SN 156 Trường Chinh, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, TP Hải Phòng 0902004796
3 Hải Phòng
Kiến An
Nhà Thuốc Vũ Tôn 2 746 Trường Chinh, Quận Kiến An/HẢI PHÒNG 0385681889
4 Hải Phòng
Kiến An
Nhà Thuốc Vũ Tôn 846 Trường Chinh, Quận Kiến An/HẢI PHÒNG 0912913255
0385681889
5 Hải Phòng
Kiến An
Hiệu thuốc Kiến An 1188 Trần Nhân Tông, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng 0934 351 318
6 Hải Phòng
Kiến An
Nhà thuốc 258 Trần Thành Ngọ – Dược sĩ Nguyễn Thị Huỳnh 258 Đường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng 0912 969 879
7 Hải Phòng
Kiến An
Nhà thuốc Kiên An – Chị Nhung 110 Trần Tất Văn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng 0943080099