Huyện Hương Sơn

STT STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 15 Quầy thuốc Thuơng Hiền 0989346566 Hà tĩnh Hương Sơn nhà 68 Nguyễn Tuấn Thiện, Thị Trấn Phố Châu, Hương Sơn/HÀ TĨNH
2 16 Quầy Thuốc Nghiên Sơn 0916013575 Hà tĩnh Hương Sơn Khối 1,TT Phố Châu, Hương Sơn/HÀ TĨNH
3 17 Quầy Thuốc Hoài Tính 0983437455 Hà Tĩnh Hương Sơn Khối 3 TT Phố Châu , Hương Sơn, Hà Tĩnh