Huyện Hồng Lĩnh

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Quầy thuốc Đồng Thị Diệu Khuê 0985238339 Hà tĩnh Hồng Lĩnh Chợ TX Hồng Lĩnh,Thị xã Hồng Lĩnh/HÀ TĨNH
2 Nhà Thuốc Bảo Chi 0947810589 Hà tĩnh Hồng Lĩnh Số Nhà 34 Đường Nguyễn Ai Quốc, TX Hồng Lĩnh/HÀ TĨNH
3 Quầy Thuốc Nguyễn THị Phương HT 0982594950 Hà Tĩnh Hồng Lĩnh 142 Trần Phú, cổng bệnh viện cũ đa khoa Hồng Lĩnh, Đối diện chợ mới, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
4 Quầy Thuốc Huệ Lương 0936175292 Hà Tĩnh Hồng Lĩnh xã Vượng Lộc huyện Can Lộc tĩnh Hà Tĩnh
5 Quầy Thuốc Thu Hiền 0978226071 Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Chợ Hôm Thái Yên Đức thọ Hà Tĩnh