Huyện Hoằng Hóa

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Thanh Hóa
Hoằng Hoá
Đại lý Lê Văn Hải khu Bắc Sông Mã, Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa 0987816405
2 Thanh Hóa
Hoằng Hoá
Nhà Thuốc Huệ Căn TH Tiểu Khu Đức Sơn – TT Bút Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hóa 0912028512
3 Thanh Hóa
Hoằng Hoá
Nhà thuốc Lê Thị Hằng thôn 1 Hoằng Thành , Hoằng Hóa, Thanh Hóa 0978331976
4 Thanh Hóa
Hoằng Hoá
Quầy thuốc Năm Luận Chợ Vực ,Hoằng ngọc,hoằng Hóa,Thanh hóa 0338545025
5 Thanh Hóa
Hoằng Hoá
Nhà thuốc Thanh Phương 72 Tiểu Khu Vinh Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hóa 0354414939
6 Thanh Hóa
Hoằng Hoá
Nhà thuốc Y Linh 2 Thôn Hải Sơn, Hoằng Trường, Hoằng Hóa, Thanh Hóa 0976764984