Huyện Hòa An

Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
Quầy thuốc Phương Anh – Hòa An CB 917001551 Cao Bằng Hòa An Tổ 1, phố Giữa TT Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Nhà thuốc số 1 – anh Hoàng Đức Ích 0378698476 Cao Bằng Hòa An chợ Nước Hai Hòa An – TT Nước Hai – Hòa An – Cao Bằng