Huyện Hiệp Hoà

Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
Quầy thuốc số 22 BG 949928650 Bắc Giang Hiệp Hòa Số nhà 34 đường 19/5 Hiệp Hòa, Bắc Giang
Quầy Trung Tâm Bagipham số 16 – Anh Vinh 979872983 Bắc Giang Hiệp Hòa Số nhà 37, Đường Thanh Niên, Khu 2, T.T Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang
Quầy Trung Tâm Bagipham số 4 – Trần Thị Hậu 973151768 Bắc Giang Hiệp Hòa Số 29 đường Cần Trạm, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
Quầy Thuốc Số 530-Hoàng Thị Hanh 0979940733 Bắc Giang Hiệp Hòa Quầy Thuốc Số 530 – Cẩm Trung- Xuân Cẩm- Hiệp Hòa – Bắc Giang
Quầy thuốc Nguyễn Thành Long 945528569 Bắc Giang Hiệp Hòa 23 Lý Thường Kiệt, Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang
Quầy thuốc 529 Tuấn Hương 985298358 Bắc Giang Hiệp Hòa Phố Hoa, Xã Bắc Lý, hiệp Hòa, Bắc Giang
Quầy Thuốc 219 987439436 Bắc Giang Hiệp Hòa Thôn Ngọ Xá, Xã Châu Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang
Quầy Thuốc Hồng Cẩm 812800668 Bắc Giang Hiệp Hòa Khu 2, Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang