Huyện Hà Trung

Tên Nhà thuốc SĐT Tỉnh/TP Quận/huyện Địa chỉ
quầy Thuốc Nguyên Dậu- DS Bùi Thị Dậu 0349432004 Thanh Hóa Hà Trung Chợ Đền, Hà Long, Hà Trung,Thanh Hóa
Nhà thuốc Mai Cân 0379240915 Thanh Hóa Hà Trung Số 33 Hà Trung, Thanh Hóa
Nhà Thuốc Thanh Tâm – Anh Hải 0975975944 Thanh Hóa Hà Trung Cổng phụ, chợ Lèn, Tiểu khu 2 ,TT Hà Trung, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa
Nhà thuốc Tâm Long 0943148236 Thanh Hóa Hà Trung Kiot 19, Chợ Lèn, Hà Trung, Thanh Hóa