Huyện Hà Trung

Tên Nhà thuốc SĐT Tỉnh/TP Quận/huyện Địa chỉ
Nhà thuốc Mai Cân 0379240915 Thanh Hóa Hà Trung Số 33 Hà Trung, Thanh Hóa
Nhà Thuốc Thanh Tâm – Anh Hải 0975975944 Thanh Hóa Hà Trung Cổng phụ, chợ Lèn, Tiểu khu 2 ,TT Hà Trung, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa
Nhà thuốc Tâm Long 0943148236 Thanh Hóa Hà Trung Kiot 19, Chợ Lèn, Hà Trung, Thanh Hóa