Huyện Hạ Hòa

1 Quầy Thuốc số 19 Đỗ Ngọc Tú 0989863603 Phú Thọ Hạ Hòa Khu 3, Xã Vụ Cầu, Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ
2 Nhà thuốc Ngọc Thiện 987357446 Phú Thọ Hạ Hòa Khu 8 TT Hạ Hòa