Huyện Giao Thủy

1 Nhà thuốc Việt Hà NĐ 0984033858 Nam Định Giao Thủy xóm 18xa Giao Lạc, giao thuỷ nam định
2 Quầy thuốc Nguyễn Thị Ngoan 0979068542 Nam Định Giao Thủy Công ty TNHH Dược Trâm Anh, Xóm 14, Hoành Sơn, Giao Thủy, Nam Định
3 Nhà thuốc Bằng Lý 0987025909 Nam Định Giao Thủy Khu 4A, thị trấn Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định
4  Nhà thuốc Nguyễn Thị Vóc 0372493511 Nam Định Giao Thủy Đội 1 Xã Giao Linh, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định
5 Quầy Thuốc Nguyên Hà 0977442196 Nam Định Giao Thủy Giao Phong, Giao Thủy Nam Định
6 Quầy thuốc Chị Dung 0916407239 Nam Định Giao Thủy Giao Yến, Giao Thủy, Nam Định