Huyện Gia Bình

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Gia Bình Bắc Ninh NT Hùng Huế Kiot 86, Chợ trung tâm thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 0989083726 – 0399606603 (chị Huế)
2 Gia Bình Bắc Ninh NT Hùng Huế- quầy chính Số 75 Đường Bình Than, Thị trấn Gia Bình,/BẮC NINH 0989083726 – 0399606603 (chị Huế)
3 Gia Bình Bắc Ninh Quầy Thuốc số 3 Ngã ba Phố Ngụ ,Nhân Thắng ,Gia Bình/BẮC NINH 0833729998
4 Gia Bình Bắc Ninh Quầy thuốc Minh Thu kiot 23 Chợ trung tâm Gia Bình, TT Gia Bình 0915948127
5 Gia Bình Bắc Ninh Quầy Thuốc Phạm Thị Hồng Xóm Ngoài – Đại Bái 0984161217
6 Gia Bình Bắc Ninh Quầy Thuốc Chính Tâm xóm trại, xã đại bái, huyện gia bình, tỉnh bắc ninh 0372204086