Huyện Đức Thọ

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Quầy Thuốc Minh Sen chi sen 0335130028 Hà tĩnh Đức Thọ Thôn Bình Tiến B, xã Thái Yên, Đức Thọ/HÀ TĨNH
2 Quầy Thuốc Hương Hưng chị hương 0833705951(zalo) 0869537705 Hà tĩnh Đức Thọ Xóm 6 Đức Lâm ,Đức Thọ/HÀ TĨNH
3 Nhà thuốc Hằng Đức 0382955028 Hà tĩnh Đức Thọ khối phố 7, Thị Trấn Đức Thọ/HÀ TĨNH
4 Quầy Thuốc Trần Thị Yến HT 0943476226 Hà Tĩnh Đức Thọ Chợ Hôm, TT Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Tĩnh Hà Tĩnh
5 Quầy Thuốc Đức Hoàng 0986173790 Hà Tĩnh Đức Thọ Thôn Bình Hà Xã Thái Yên Đức Thọ Hà Tĩnh
6 Quầy thuốc Trần Thị Tiến 0912357113 Hà Tĩnh Đức Thọ Thôn Bình Hà Xã Đức Bình đức Thọ Hà Tĩnh