Huyện Đồng Văn

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Hà Giang
Đồng Văn
Quầy thuốc Vân Anh HG SN 53 Tổ 7 thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 01627987989