Huyện Đông Sơn

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Thanh Hóa
Đông Sơn
Quầy thuốc Hồ Thị Mai phố Nam Sơn thị trấn Rừng Thông,Đông Sơn/THANH HÓA 0944231288