Huyện Đoan Hùng

1 Nhà thuốc Cấp tiến PT 0988128751 Phú Thọ Đoan Hùng Nguyễn Cấp Tiến, Khu phố Tây Cốc, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ
2 Quầy Thuốc Cô Tích PT 0983200608 Phú Thọ Đoan Hùng Cổng Viện Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ.
3 Bác Sỹ Hằng PT 0972091255 Phú Thọ Đoan Hùng khoa sản nhi bệnh viện đa khoa, Thị Trấn Đoan Hùng – Huyên Đoan Hùng – Tỉnh Phú Thọ.
4 Quầy thuốc số 54 0384336267 Phú Thọ Đoan Hùng Khu 1 Xã Sóc Đăng