Huyện Đồ Sơn

Tên NT SĐT Tỉnh Huyện Địa chỉ
Quầy thuốc 97 chị Lương Thị Thương Huyền 0336287669 Hải Phòng Đồ Sơn Số 1 Sơn Hải, Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải phòng
HTHP Quầy 155 – Nguyễn Thị Thanh Nghị 0916146139 Hải Phòng Đồ Sơn Chợ Đình Đoài, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng