Huyện Đình Lập

STT TÊN NHÀ THUỐC SĐT TỈNH Quận/Huyện ĐỊA CHỈ
1 Hiệu thuốc Đình Lập 0948299488 Lạng Sơn Đình Lập Khu 4 , Thị trấn Đình Lập ,Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn