Huyện Định Hóa

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
2 Thái Nguyên
Định Hoá
Nhà thuốc Thu Uyên Bãi Ấ 1,Thị Trấn Chợ Chu – Định Hóa, Thái Nguyên 0913961362 – 0974961362