Huyện Diễn Châu

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Quầy thuốc Lương Thị Quỳnh NA 0969457548 Nghệ An Diễn Châu khối 4 thị trấn diễn châu tỉnh nghệ an
2 Quầy thuốc Doanh Nghiệp sô 31 NA – Chị Hoàng Thị Thiêm 0984957077 Nghệ An Diễn Châu Khối 4 TT Diễn Châu, Nghệ An, Tỉnh Nghệ An
3 Quầy thuốc Võ Thị Loan NA 0332266607 Nghệ An Diễn Châu chợ Dàn, Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An
4 QUẦY THUỐC TRẠM Y TẾ XÃ DIỄN HẠNH (NGUYÊN THỊ HÔNG) 0973662596 Nghệ An Diễn Châu TRẠM Y TẾ XÃ DIÊN HẠNH, huyện Diễn Châu/NGHỆ AN
5 QT Phạm Thị Thúy 0973544505 Nghệ An Diễn Châu Xóm 6 Chợ Chùa, Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An
6 Quầy thuốc Tuyết Nhung 0975114962 Nghệ An Diễn Châu Xóm 9, xã Diễn Thành, Huỵen Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An