Huyện Chợ Đồn

STT TÊN NHÀ THUỐC SĐT TỈNH Quận/Huyện ĐỊA CHỈ
1 Quầy thuốc Huyền Đức 0973350338 Bắc Kạn Chợ Đồn chợ TT Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn