Huyện Bát Xát

1 Quầy Thuốc Số 1 Anh Quý 984984715 Lào Cai Bát Xát Tổ 5 Đường Hùng Vương, Thị Trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai