Huyện Bảo Thắng

STT Tên NT SĐT Tỉnh Huyện Địa Chỉ 

 

1 Nhà thuốc 36 Bình Yên LC 986194393 Lào Cai Bảo Thắng Số nhà 289B đường cách mạng tháng 8 thị trấn phố lu huyện bảo thắng tỉnh lào cai
2 Phòng Khám Bình Minh LC 0374677568 Lào Cai Bảo Thắng Phòng Khám Bình Minh , đường Cách mạng tháng 8. Bảo Thắng, Lào Cai