Huyện Bắc Sơn

STT TÊN NHÀ THUỐC SĐT TỈNH Quận/Huyện ĐỊA CHỈ
1 Nhà Thuốc Thanh Hoa 0984394123 Lạng Sơn Bắc Sơn 126 Lê Hồng Phong, Thị trấn. Bắc Sơn, Bắc Sơn, Lạng Sơn