Huyện Bắc Hà

1 QT số 2- Trần Văn Thập LC 978943065 Lào Cai Bắc Hà số nhà 102, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai