Đầm Hà

STT Khu vực Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 Đầm Hà Nhà thuốc Lan Tuệ – Chú Tuệ Số 62 phố Trần Phú, thị trấn Đầm Hà,Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh – 0989535550
2 Đầm Hà Quầy thuốc số 17 anh Hanh Kiot 153,154 chợ Đầm Hà huyện Đầm Hà/QUẢNG NINH 0915345754
3 Đầm Hà Quầy thuốc Vũ Loan Phố Chu Văn An H.Đầm Hà QN 0986510645
4 Đầm Hà Quầy Thuốc Lâm Anh Thôn Đông, Dực Yên, Đầm Hà,Quảng Ninh 0329005968