Ba Chẽ

STT Khu vực Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 Ba Chẽ Nhà thuốc Ba Chẽ khu 2, thị trấn ba chẽ, huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh 0865306954